05

 


ปัจจัยสำคัญ 4 ประการเพื่อให้การสื่อสารด้วยป้ายสัญลักษณ์ได้ผล  

 


                    วิธี ที่ดีสุดในการจัดการอันตรายในการปฏิบัติงาน ก็คือ การทำให้แน่ใจว่าจะมีการดำเนินการทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดอันตราย ในการปฏิบัติงานขึ้นได้

                    วิธีการหนึ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ เกิดอุบัติเหตุขึ้นก็คือการใช้ป้ายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยเพื่อให้พนักงาน ได้รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งระเบียบขั้นตอนของบริษัท และคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั่วไป

                    ซึ่งการจัดให้มีป้ายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยที่เป็น ระบบ มีการวางแผนอย่างดีนั้น ไม่เพียงแต่จะเป็นการลดโอกาสที่พนักงานจะได้รับบาดเจ็บในระหว่างการทำงาน เท่านั้น แต่ยังสามารถเพิ่มผลผลิตโดยทั่วไปขององค์กรได้อีกด้วย

                    

                    นับ จากคนงานก่อสร้างและพนักงานในฝ่ายผลิต ไปจนถึงพนักงานในหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคและเจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน ทุกคน ทุกอาชีพ ทุกภาคอุตสาหกรรม ต่างจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากป้ายสัญลักษณ์ที่ชัดเจนและเหมาะสมเพื่อให้ทราบ ถึงข้อมูล ทิศทาง คำแนะนำต่างๆ หรือข้อมูลด้านความปลอดภัย

                    แต่ปัญหาก็คือว่า การติดป้ายสัญลักษณ์ที่ไม่เป็นระบบ เมื่อวันเวลาผ่านไป พื้นที่ปฏิบัติงานและผนังตามจุดต่างๆ ก็มักที่จะเต็มไปด้วยป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ มากมายเต็มไปหมด เมื่อเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ก็เริ่มที่จะมองดูหรือเข้าใจได้ยากลำบากมากขึ้น ข้อความสำคัญต่างๆ เช่น ข้อความที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ควรมีความโดดเด่นมากกว่าข้อความอื่นๆ เสมอ

                    ส่วนป้ายสัญลักษณ์หรือภาพที่มีความ สำคัญน้อยลงมาซึ่งอาจถูกเงาปิดหรือบดบังด้วยป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยอื่นๆ ก็ควรเคลื่อนย้ายไปติดไว้ยังตำแหน่งอื่นๆ หรือเลิกใช้ไปเลย

                    สิ่งสำคัญก็คือ จะต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าด้วย เช่น ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินใดๆ เกิดขึ้นภายในสถานที่ทำงาน คำถามก็คือ ผู้ติดต่อ (Visitor) จะสามารถเข้าใจถึงตำแหน่งที่อยู่ของตนเองและสามารถออกจากอาคารได้โดยง่าย หรือไม่? ป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางนั้น ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางใดๆ และควรอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้โดยง่ายจากทุกทิศทาง

 


                    การใช้ป้ายสัญลักษณ์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอถือว่าเป็น สิ่งสำคัญอย่างยิ่งและกฎหมายก็กำหนดไว้ด้วย แนะนำให้ทำการประเมินอุปกรณ์ต่างๆ และตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องจักรทั้งหมดนั้นได้มีข้อความคำเตือนและคำเตือน ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมติดตั้งอยู่ไว้ด้วยหรือไม่ เช่นต้องสวมใส่แว่นตาป้องกันในขณะปฏิบัติงานตลอดจนจะต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ นั้นติดตั้งอยู่ในพื้นที่หรือตำแหน่งที่พนักงานจะสามารถมองเห็นได้โดยง่าย อีกด้วย

 

                    คำ แนะนำต่อมา ควรตั้งคำถามว่า เมื่อพนักงานเข้ามาใกล้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พวกเขาสามารถมองเห็นป้ายสัญลักษณ์คำเตือนได้โดยทันทีหรือไม่? ถ้าไม่ ก็ควรมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์หรือรูปภาพนั้นทันที

                    นอกจากนี้ มาตรฐานเหล่านี้ยังใช้ได้กับวัสดุใดๆ ที่พนักงานอาจต้องทำการยกย้าย ใช้งานหรือมีกาสัมผัสอันอาจทำให้เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อพนักงานได้อีกด้วย ทั้งนี้ภาชนะบรรจุสารเคมีต่างๆ นั้นควรมีการทำฉลากติดไว้ด้วยอย่างเหมาะสมเพื่อการยกย้าย ใช้งานที่ถูกต้องทั้งการยกย้าย ใช้งานในสถานที่ทำงานนั้นและการยกย้าย ใช้งานออกนอกพื้นที่   

ปัจจัยสำคัญ 4 ประการ เพื่อให้การสื่อสารด้วยป้ายสัญลักษณ์ได้ผล

                    ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนว่าป้ายสัญลักษณ์และรูปภาพใด บ้างที่จะต้องนำมาใช้หรือคุณกำลังประเมินว่าตอนนี้ได้มีการดำเนินการอะไรไป แล้วบ้างนั้น ขอให้คุณนึกถึงส่วนประกอบในการออกแบบป้ายสัญลักษณ์เบื้องต้นทั้ง 4 ประการนี้เสมอซึ่งจะช่วยทำให้คุณมั่นใจได้ว่าการใช้ป้ายสัญลักษณะในองค์กร หรือสถานที่ทำงานของคุณจะมีคุณภาพสูงสุด ได้แก่ มองเห็นได้ชัดเจน อ่านทำความเข้าใจได้ สังเกตเห็นได้ง่าย และอ่านได้ชัดเจน

 

                    ปัจจัยประการแรก ได้แก่ การมองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาเมื่อจะมีการนำป้าย สัญลักษณ์มาติดตั้ง โดยสิ่งที่คุณจะต้องคำนึงถึงก็คือต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าตัวอักษรของป้าย สัญลักษณ์นี้มีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับสิ่งที่อยู่แวดล้อมหรือพื้นหลังของ ป้ายนั้นๆ อันที่จริงแล้วจะมีวิธีการเลือกสีพิเศษและส่วนประกอบของภาพหลายวิธีการด้วย กันที่จะช่วยให้ป้ายสัญลักษณ์นั้นๆ มีความโดดเด่นออกมาจากพื้นหลังที่ดูวุ่นวายอันอาจดึงจุดสนใจของผู้มองไปได้

                   ปัจจัยประการที่สอง ได้แก่ การอ่านทำความเข้าใจได้ ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจได้ว่าผู้มองป้ายนี้ ไม่เพียงแต่จะสามารถอ่านป้ายสัญลักษณ์นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำแล้วเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้มองป้ายนี้มีความเข้าใจในข้อความที่สื่อออกมาได้อย่างถูก ต้องอีกด้วย ในกรณีที่ป้ายติดตั้งอยู่ไกลแต่ต้องการให้ผู้ที่เห็นป้ายนี้สามารถอ่านทำ ความเข้าใจได้ แนะนำให้เลือกใช้สีที่เหมาะสม เช่น สีเหลืองบนพื้นหลังสีดำ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าสีเหลืองบนพื้นดำเช่นนี้เป็นหนึ่งในการเลือกใช้คู่สี ที่ง่ายที่สุดที่ทำให้อ่านได้ชัดเจน ซึ่งการเลือกใช้สีต่างๆ เหล่านี้ ก็ให้เลือกตามมาตรฐาน

 

                    ปัจจัยประการที่สาม ได้แก่ การสังเกตเห็นได้ง่าย หมายถึงการเลือกใช้รายละเอียดต่างๆ ของป้ายสัญลักษณ์ที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้ง่าย ซึ่งทำได้ง่ายมากโดยการเปลี่ยนข้อความ สีสัน ขนาดหรือรูปร่างเป็นครั้งคราว ยกตัวอย่างเช่น จากงานศึกษาวิจัยหนึ่งพบว่าป้ายสัญลักษณ์แบบคู่ขนาดนั้นมักจะถูกมองข้ามไป บ่อยครั้งมากกว่าป้ายสัญลักษณ์แบบตั้งฉากกัน

 

                    ปัจจัย ประการสุดท้าย ได้แก่ การอ่านได้ชัดเจน ทำได้โดยการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ให้ตัวอักษรแต่ละตัวมีความแตกต่างกันมากที่ สุด การเลือกใช้รูปแบบตัวอักษรและการเว้นช่องว่างที่เหมาะสมนั้นจะช่วยให้ผู้พบ เห็นสามารถอ่านป้ายนี้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย กล่าวคือ ยิ่งตัวอักษรบนป้ายมีขนาดใหญ่มากขึ้น ก็จะทำให้สามารถอ่านออกได้ดีมากขึ้นนั่นเอง

                     อีกวิธีการหนึ่งในการที่จะเพิ่มพูนคุณ ค่าของป้ายสัญลักษณ์และข้อความที่ป้ายสัญลักษณ์แสดงออกมาก็คือการทำกรอบขึ้น มา กรอบนี้จะดึงดูดความสนใจของคนให้มองมาที่ป้ายสัญลักษณ์และจากงานศึกษาวิจัย หนึ่งยังได้พบด้วยว่าการใช้กรอบเช่นนี้จะช่วยให้ผู้พบเห็นสามารถอ่านข้อความ ในป้ายได้รวดเร็วมากขึ้นถึง 26% อีกด้วย

                     สุด ท้ายนี้ เราทราบกันแล้วว่าการเลือกใช้สีนั้นถือเป็นส่วนประกอบสำคัญประการหนึ่งในการ ออกแบบป้ายสัญลักษณ์และรูปภาพทั้งหมด และยังช่วยในคำแนะนำการออกแบบป้ายสัญลักษณ์เบื้องต้นทั้ง 4 ประการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีกด้วย

                     ทั้งนี้ในขณะที่คุณคำนึง ถึงเรื่องการมองเห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ชัดเจนนั้น สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือคุณจะต้องแสดงข้อมูลพิเศษใดๆ บนป้ายไว้ในสีที่มีความเด่นลำดับรองลงมาด้วยซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความ สนใจในป้ายมากขึ้น

                     จากงานศึกษาหนึ่งเกี่ยว กับเรื่องสีนี้ พบว่าการใช้สีนั้นจะสามารถเน้นจุดสำคัญๆ ได้และเป็นการเพิ่มความสนใจของผู้พบเห็นได้มากถึง 82% การใช้มาตรฐานสัญลักษณ์ที่ชัดเจนและสอดคล้องตรงกันทั่วทั้งสถานที่ทำงาน นั้นๆ ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้แน่ใจได้ว่าในสถานที่ทำงานนั้นจะเกิด ความปลอดภัยและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การอ้างอิงมาตรฐานก็เป็นสิ่งจำเป็น


                    ทั้ง นี้ควรคำนึงเสมอว่าสัญลักษณ์ที่ถูกต้องนั้นจะสามารถช่วยเพิ่มวิธีการปฏิบัติ งานอย่างปลอดภัยในสถานที่ทำงานได้ อาจช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการประกันภัย และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ สามารถช่วยทำให้พนักงานเกิดความปลอดภัยและห่างไกลจากภยันตรายต่างๆ ได้

 

 

สรุปคำแนะนำเบื้องต้น


                     ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความที่แสดงนั้นกระชับและเข้าใจง่าย ในกรณีที่ข้อความไม่สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้โดยง่ายนั้น พนักงานที่พบเห็นก็จะไม่สามารถทำความเข้าใจได้อย่างถูกต้องและทำให้มีความ เสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บมากขึ้น

                     ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์หรือรูปภาพในพื้นที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง และพนักงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน เช่น ถ้าหากว่าพนักงานอาจต้องเอี้ยวตัวเพื่อมองข้อความเตือนหนึ่งๆ ที่อยู่บนอุปกรณ์ใดๆ นั้น ก็หมายความว่าควรเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งรูปภาพดังกล่าว

                     เมื่อใช้หลายป้ายในพื้นที่ขนาดเล็กพื้นที่หนึ่งๆ ให้หลีกเลี่ยงการใช้ภาพปริมาณมากเกินไปอันอาจทำให้เกิดความสับสน และทำให้ข้อความสำคัญๆ ถูกมองข้ามไปได้ ตรวจดูให้แน่ใจว่าป้ายสัญลักษณ์และรูปภาพต่างๆ ที่มีข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยเรื่องสำคัญๆ ได้รับการติดตั้งในตำแหน่งที่ชัดเจนมากกว่าป้ายและรูปภาพอื่นๆ

                     พิจารณาว่าสัญลักษณ์ที่ใช้นั้นมีความสอดคล้อง ตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

                    ทำการประเมินทบทวนเกี่ยวกับแผนการของป้ายสัญลักษณ์และรูปภาพ ในบริษัทของคุณอย่างสม่ำเสมอและทำการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตามความจำเป็นเพื่อ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

 


 

ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บ.บังคับใช้ 1 เม.ย.2555

 

ที่มา..ฝ่ายบริการวิชาการ siamsafety.com


                ขึ้นแล้วตามนโยบายของรัฐบาลสำหรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท นำร่อง 7 จังหวัด ส่วนจังหวัดที่เหลือ อีก 70 จังหวัด ปรับขึ้น 40% ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 6 ) ตามราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2554


               โดยกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 300 บาท เฉพาะในท้องที่กรุงเทพมหานคร
จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ และสมุทรสาครเท่านั้น ส่วนจังหวัดอื่นๆ เช่น จังหวัดชลบุรี กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ วันละ 273 บาท

               จังหวัดฉะเชิงเทรา และสระบุรี กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 269 บาท

               จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 265 บาท

               จังหวัดระยอง กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 264 บาท

               จังหวัดพังงากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 259 บาท

               จังหวัดระนอง กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 258 บาท

               จังหวัดกระบี่ กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 257 บาท

               จังหวัดนครราชสีมา และปราจีนบุรี กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ วันละ 255 บาท

               จังหวัดลพบุรี กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 254 บาท

               จังหวัดกาญจนบุรี กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 252 บาท

               จังหวัดเชียงใหม่ และราชบุรี กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 251 บาท

               จังหวัดจันทบุรี และเพชรบุรี กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 250 บาท

               จังหวัดสงขลา และสิงห์บุรีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 246 บาท

               จังหวัดตรังกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 244 บาท

               จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ่างทอง ค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 243 บาท

               จังหวัดชุมพร พัทลุง เลย สตูล และสระแก้ว กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 241 บาท

               จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยะลา สมุทรสงคราม และสุราษฎร์ธานี กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 240 บาท

               จังหวัดนราธิวาส อุดรธานี และอุบลราชธานีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 239 บาท

               จังหวัดนครนายก และปัตตานีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 237 บาท

               จังหวัดตราด บึงกาฬ ลำพูน และหนองคายกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 236 บาท

               จังหวัดกำแพงเพชร และอุทัยธานีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 234 บาท

               จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท และสุพรรณบุรี กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 233 บาท

               จังหวัดเชียงราย นครสวรรค์ บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด และสกลนคร กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 232 บาท

               จังหวัดชัยภูมิ มุกดาหาร ลำปาง สุโขทัย และหนองบัวลำภู กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 230 บาท

               จังหวัดนครพนม กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 229 บาท

               จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน อำนาจเจริญ และอุตรดิตถ์ กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 227 บาท

               จังหวัดตากและสุรินทร์ กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 226 บาท

               จังหวัดน่านกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 225 บาท

               จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 223 บาท

               จังหวัดพะเยา กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 222 บาท


              ทั้งนี้ตามประกาศวันหมาย ถึง เวลาทำงานปกติของลูกจ้าง ซึ่งไม่เกินชั่วโมงทำงานดังต่อไปนี้ แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานน้อยกว่าเวลาทำงานปกติเพียงใดก็ตาม


              เจ็ดชั่วโมง สำหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (.. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.. 2541 


              แปดชั่วโมง สำหรับงานอื่น
              ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน .. 2555 เป็นต้นไป 


              ประกาศฯ นี้ ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ซึ่งลงลายมือชื่อโดย นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานกรรมการค่าจ้าง   

อัตราค่าจ้าง

ใหม่/เก่า

กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

300/215

ภูเก็ต

300/221

ชลบุรี

273/196

ฉะเชิงเทรา และสระบุรี

269/193

พระนครศรีอยุธยา

265/190

ระยอง

264/189

พังงา

259/186

ระนอง

258/185

กระบี่

257/184

นครราชสีมา และปราจีนบุรี

255/183

ลพบุรี

254/182

กาญจนบุรี

252/181

เชียงใหม่ และราชบุรี

251/180

จันทบุรี และเพชรบุรี

250/179

สงขลา และสิงห์บุรี

246/176

ตรัง

244/175

นครศรีธรรมราช และอ่างทอง

243/174

ชุมพร พัทลุง เลย สตูล และสระแก้ว

241/173

ประจวบคีรีขันธ์ ยะลา สมุทรสงคราม และสุราษฎร์ธานี

240/172

นราธิวาส อุดรธานี และอุบลราชธานี

239/171

นครนายก และปัตตานี

237/170

ตราด บึงกาฬ ลำพูน และหนองคาย

236/169

กำแพงเพชร และอุทัยธานี

234/168

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท และสุพรรณบุรี

233/167

เชียงราย นครสวรรค์ บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด และสกลนคร

232/166

ชัยภูมิ มุกดาหาร ลำปาง สุโขทัย และหนองบัวลำภู

230/165

นครพนม

229/164

พิจิตร พิษณุโลก แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน อำนาจเจริญ และอุตรดิตถ์

227/163

ตาก และสุรินทร์

226/162

น่าน

225/161

ศรีสะเกษ

223/160

พะเยา

222/159

 

 


รวมเว็บอัตรายเข้าแล้วฟอแมตเครื่องอย่างเดียว !!


   หลายคนคงจะรู้จัก ม้าโทรจัน (Trojan Horse) เป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาใ้ห้ทำตัวเหมือนว่าเป็นโปรแกรมธรรมดาทั่วๆ ไป เพื่อหลอกล่อผู้ใช้ให้ทำการเรียกขึ้นมาทำงาน แต่เมื่อถูกเรียกขึ้นมาแล้ว ก็จะเริ่มทำลายตามที่โปรแกรมมาทันที ม้าโทรจันบางตัวถูกเขียนขึ้นมาใหม่ทั้งชุด โดยคนเขียนจะทำการตั้งชื่อโปรแกรมพร้อมชื่อรุ่นและคำอธิบายการใช้งานที่ดูสม จริง เพื่อหลอกให้คนที่จะเรียกใช้ตายใจ จุดประสงค์ของคนเขียนม้าโทรจันอาจจะเช่นเดียวกับคนเขียนไวรัส คือ เข้าไปทำอันตรายต่อข้อมูลที่มีอยู่ในเครื่อง หรืออาจมีจุดประสงค์เพื่อที่จะล้วงเอาความลับของระบบคอมพิวเตอร์ วันนนี้ผมมีเว็บไซต์อันตรายที่เปิดแล้ว โทรจันจะเข้ามายังเว็บไซต์คุณ ฟอร์แมตเครื่องอย่างเดียว

เว็บอันตรายทั้งหลายนี้ห้ามเข้าโดยเ็ด็ดขาด ไม่งั้นคอมพิวเตอร์ของคุณอาจถึงขั้นสิ้นชีพ !! แต่ยกเว้น หากใครมีแอนตี้เจ๋งๆ อยากลองก็ทดสอบเลยค่ะ

-www.astalavista.box.sk << เข้าไปเเล้วต้อง format เครื่องใหม่เลย

-www.crack.ms << เหมือนกัน

-www.cracksearchengine.net

-www.cracks.am

-www.crackfound.com

-www.serialsite.com

-www.crackz.ws

-www.serialcrackz.com

-www.crackteam.ws

-www.zor.org

-www.mscracks.com

-www.anycracks.com << อันตรายมากๆ -www.crackspider.net

-www.siamcrack.com

-www.serialz.to

-www.serials.ws

-www.seriall.com << อันตรายที่สุดเท่าที่เคยเจอมา

-www.keygen.us

-www.theserials.com

-www.crack-cd.com

-www.crack.cd

-www.grep.ws

-www.asta-killer.com

-www.powerddl.com

-www.d-cracks-serials.com

-www.crackspider.us

-www.download-crack-serial.com

-www.satanwarez.com

-www.Atom-Soft.com << เว็บโดนเเบนไปเเล้วครับเนื่องจากคนไทยไปปล่อยไวรัส ” data.exe ”

-www.oday-warez.com

-www.hackzone.us

-www.netvouz.com

-www.keygencrack.com

-www.crackserver.com

-www.cracks.thebugs.ws << อันตรายมากจ้า

-www.download5000.com

-www.freeserials.com << 14 Pop Up อ่ะ – - แลคมากมาย ไวรัสด้วย

-www.hackpr.net

-www.clean-cracks.com

-www.bestcracks.net <<ถ้า Anti- Virus ไม่แน่จิง อย่าเข้า

-www.superserials.com <<(super virus ด้วย)

-www.keygen.ru

-www.customize.ru

-www.sh3bwah.com << 10 Pop Up

-www.crackportal.com

-www.crackserial.net

-www.phazeddl.com

-www.serialdevil.com

พวกนี้จะเรียกกันว่า Trojan Downloader Website
คือเว็บโหลดไวรัสเข้ามาในเครื่องเราทันทีโดยเราไม่ได้สั่ง

 

อาการโดยประมาเมื่อเจอไวรัส !!


1.โดน Blue Screen of death โดยไม่ทราบสาเหตุ
2.เป็น Trojan ที่ดูธรรมดาๆเเต่ไม่ธรรมดาจริงๆ
3.นามสกุลไฟล์ส่วนใหญ่จะเป็น .msi .tmp .dll .com .ini .sys 80 % ไม่ใช่ .exe นะครับ
4.ลบไฟล์ boot.ini ทำให้บูตไม่ขึ้น
5.สั่ง cpu run 100%
6.ไฟล์ trojan เเบบนี้จะหายากมาก
7.เเค่เข้าเว็บก็โดนเเล้ว
8. browser อะไรก็เอาไม่อยู่
9.download ไวรัส , spyware , adware , trojan
10.ไม่สามารถลบ trojan นี้ได้ทุกๆกรณี
11.ปิดการทำงาน safe mode ( บางตัว )
12.ทำให้ hdd เกิด bad sector
13.ทำการ format เครื่องเอง

ที่มา: fortunetown.co.th ศูนย์ It ครบวงจร

 

 


 

 ข่าวดี!! 

         เนื่องด้วยสมาคมฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้จัดการฝึกอบรม 1 หัวข้อ (2วัน)

  สมาชิกท่านใดต้องการเสนอแนะหัวข้อการจัดอบรม กรุณาแจ้งหัวข้อมายัง hasla@hasla.or.th เพื่อทางสมาคมฯ จะได้รวบรวมเป็นข้อมูลในการจัดฝึกอบรมต่อไป

 

Vol.1Vol.2Register
Forgot Password ?

   
Copyright 2009 by HASLA l Login
Powered By Bighead
สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย (Hazardous Substances Logistics Association)
ที่อยู่: 86/6 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 10110
โทรศัพท์: 02-712-4226 โทรสาร: 02-712-4227 E-Mail : hasla@hasla.or.th Website : www.hasla.or.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-16:30